Archiwa tagu: menu

Edycja menu w LXDE

loading...

1. LXMenuEditor

To napisana w javie aplikacja pozwalająca edytować menu LXDE.
pobieramy:

wget sourceforge.net/projects/lxmed/files/lxmed-20110717.tar.gz

– rozpakowujemy:

tar zxf lxmed-20110717.tar.gz

– przechodzimy do katalogu:

cd /home/użytkownik/lxmed/content

– uruchamiamy (jako root)

su
java -jar LXMenuEditor.jar

LXDE Menu Editor
Po wybraniu pozycji z menu klikamy na „Properties”:

Możemy edytować wszystkie elementy łącznie z ikoną, po wybraniu „Edit code manual” przechodzimy do edytora tekstowego:

Nowy wpis w menu tworzymy wybierając „New Item”:

2. Edycja przy pomocy edytora tekstowego
Jeśli nie mamy możliwości instalacji javy lub jej po prostu nie lubimy, możemy pozycje menu LXDE tworzyć i/lub edytować ręcznie.
W linuksie „wszystko  jest plikiem”, również pozycje w menu to pliki:

*.desktop
Znajdziemy je w katalogach:

/usr/share/applications
lub
/usr/local/share/applications

Składnia pliku *.desktop na przykładzie stellarium.desktop:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Stellarium
GenericName=Desktop planetarium
Exec=stellarium
Icon=stellarium
StartupNotify=false
Terminal=false
Categories=Astronomy;Education;Science;
Comment=Planetarium
Comment[fr]=Planétarium

gdzie:

[Desktop Entry]  #określa, plik jako  *.desktop

Type=Application #oznacza, że plik  desktop uruchamia aplikację

 

Name=   #nazwa programu wyświetlana w menu
Exec=   #komenda lub ścieżka uruchamiająca program
Icon= #nazwa/ścieżka ikony programu
StartupNotify=false  #status informacji o uruchamianiu
Terminal=false     #uruchamianie w terminalu
Categories=Astronomy;Education;Science; #kategoria menu, w której ma być widoczny program
Comment=Planetarium #opis programu
Comment[fr]=Planétarium #opis programu dla jęz. francuskiego
 
Tworzenie pozycji/skrótu w menu:

touch /usr/local/share/applications/przykład.desktop

Otwieramy plik w edytorze tekstowym (np. tea)

tea /usr/local/share/applications/przykład.desktop

[Desktop Entry]
Comment[pl]=Przykład
Comment=Przykład
Exec=przykład
GenericName[pl]=Przykład
GenericName=Przykład
Icon=
MimeType=
Name[pl]=Przykład
Name=
StartupNotify=true
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application
Categories=Przykład;

Możemy uruchamiać programy podając pełną ścieżkę zamkniętą w ” ” np.:

[Desktop Entry]
Name=Flacon
Comment=Wyodrębnia pojedyncze utwory z jednego dużego pliku audio, zawierającego cały album.

Exec=”/usr/share/flacon/flacon.py”

Icon=/usr/share/flacon/misc/flacon-48×48.png

Terminal=false

Type=Application

Categories=GTK;Utility;AudioVideo;Audio;Video;

StartupNotify=true

X-Desktop-File-Install-Version=0.15

 
W skrótach dla programów z Windows uruchamianych przy pomocy wine:

Exec=env WINEPREFIX=”/home/użytkownik/.wine” wine „C:\Program Files\Przykład\przykład.exe”

Dla programów z platformy Microsoft.NET działających przy pomocy mono:

Exec=mono „/home/użytkownik/Program/Program.exe”

Dla programów napisanych w javie (*.jar):

Exec=java -jar „/home/użytkownik/Przykład/Przykład.jar”

 
3. Autostart w LXDE

Tworzymy przykład.desktop w „/home/użytkownik/.config/autostart”:

touch /home/użytkownik/.config/autostart/przykład.desktop

Edytujemy:

tea /home/użytkownik/.config/autostart/przykład.desktop

[Desktop Entry]
Comment[pl]=Przykład
Comment=Przykład
Exec=przykład
GenericName[pl]=Przykład
GenericName=Przykład
Icon=
MimeType=
Name[pl]=Przykład
Name=
StartupNotify=true
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application

Teraz możemy włączyć/wyłączyć autostart przez
Menu=>Preferencje=>Desktop Session Setings(Ustawienia sesji)