Archiwa tagu: LXDE

Automatyczne logowanie w LXDE

loading...

Używasz środowiska graficznego LXDE?  Chcesz, aby Twój użytkownik był automatycznie logowany do systemu? Nic prostszego:

jeżeli używasz GDM (GNOME Display Manager):

Menu -> Preferencje -> Ekran logowania

W oknie, które się pojawi:

Wybierz zakładkę "Bezpieczeństwo", znacz "Włączenie automatycznego logowania", podaj swój login…

Lub przy pomocy terminala:

Otwórz terminal jako root(administrator) i wydaj polecenie:

leafpad /etc/gdm/gdm.conf

Odszukaj linijkę:

[daemon]

AutomaticLoginEnable=true

AutomaticLogin=nazwa_użytkownika

[security]

[xdmcp]

[gui]

[greeter]

gdzie nazwa_użytkownika to Twój login. Zapisz zmiany (Ctrl + S) – gotowe.

– jeżeli używasz lxdm:

Otwórz terminal jako root(administrator) i wydaj polecenie:

leafpad /etc/lxdm/default.conf

Odszukaj linijkę zaczynającą się od:

[base]

I pod nią, wklej następujący kod:

autologin=nazwa_użytkownika

Stellarium w Debianie Squeeze

1. W repozytoriach dostępne jest obecnie Stellarium w wersji 0.10.5-1.

– dodajemy podstawowe repozytoria:1

edytor /etc/apt/sources.list (jako root)

#~~~~~~Squeeze~~~~~~#
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze main non-free contrib
deb http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb-src http://security.debian.org/ squeeze/updates main contrib non-free
deb http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib
deb-src http://ftp.pl.debian.org/debian/ squeeze-updates main non-free contrib

#~~~~~~Backports_Squeeze~~~~~~#
deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib non-free

– aktualizujemy listę pakietów:

apt-get update

– instalujemy:

apt-get install stellarium stellarium-data

2. Instalacja ze źródeł.2

(Jeśli wersja z repozytorium niedziała, lub koniecznie chcemy zainstalować w nowszej wersji)

– instalujemy zależności i narzędzia niezbędne do kompilacji:3

apt-get install build-essential libfreetype6-dev cmake libpng12-dev zlib1g-dev \

libglu1-mesa-dev libgl1-mesa-dev gcc g++ gettext \

libjpeg-dev bzr libqt4-dev graphviz doxygen qt4-designer libqt4-phonon-dev

-pobieramy źródła:

wget http://garr.dl.sourceforge.net/project/stellarium/Stellarium-sources/0.11.1/stellarium-0.11.1.tar.gz

-rozpakowujemy:

tar zxf stellarium-0.11.1.tar.gz

– przechodzimy do katalogu:

cd stellarium-0.11.1

– tworzymy katalog build:

mkdir -p builds/unix
cd builds/unix

– konfigurujemy używając cmake:

cmake ../..

– kompilujemy:

make

– instalujemy (jako root)

make install

Stellarim 0.11.1

Źródła:

1.http://debian.linux.pl/threads/1408-Repozytoria-Debiana-wpisy-w-pliku-etc-apt-sources-list

2.http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Compilation_on_Linux

3.http://www.stellarium.org/wiki/index.php/Build_Dependencies

Edycja menu w LXDE

1. LXMenuEditor

To napisana w javie aplikacja pozwalająca edytować menu LXDE.
pobieramy:

wget sourceforge.net/projects/lxmed/files/lxmed-20110717.tar.gz

– rozpakowujemy:

tar zxf lxmed-20110717.tar.gz

– przechodzimy do katalogu:

cd /home/użytkownik/lxmed/content

– uruchamiamy (jako root)

su
java -jar LXMenuEditor.jar

LXDE Menu Editor
Po wybraniu pozycji z menu klikamy na „Properties”:

Możemy edytować wszystkie elementy łącznie z ikoną, po wybraniu „Edit code manual” przechodzimy do edytora tekstowego:

Nowy wpis w menu tworzymy wybierając „New Item”:

2. Edycja przy pomocy edytora tekstowego
Jeśli nie mamy możliwości instalacji javy lub jej po prostu nie lubimy, możemy pozycje menu LXDE tworzyć i/lub edytować ręcznie.
W linuksie „wszystko  jest plikiem”, również pozycje w menu to pliki:

*.desktop
Znajdziemy je w katalogach:

/usr/share/applications
lub
/usr/local/share/applications

Składnia pliku *.desktop na przykładzie stellarium.desktop:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Stellarium
GenericName=Desktop planetarium
Exec=stellarium
Icon=stellarium
StartupNotify=false
Terminal=false
Categories=Astronomy;Education;Science;
Comment=Planetarium
Comment[fr]=Planétarium

gdzie:

[Desktop Entry]  #określa, plik jako  *.desktop

Type=Application #oznacza, że plik  desktop uruchamia aplikację

 

Name=   #nazwa programu wyświetlana w menu
Exec=   #komenda lub ścieżka uruchamiająca program
Icon= #nazwa/ścieżka ikony programu
StartupNotify=false  #status informacji o uruchamianiu
Terminal=false     #uruchamianie w terminalu
Categories=Astronomy;Education;Science; #kategoria menu, w której ma być widoczny program
Comment=Planetarium #opis programu
Comment[fr]=Planétarium #opis programu dla jęz. francuskiego
 
Tworzenie pozycji/skrótu w menu:

touch /usr/local/share/applications/przykład.desktop

Otwieramy plik w edytorze tekstowym (np. tea)

tea /usr/local/share/applications/przykład.desktop

[Desktop Entry]
Comment[pl]=Przykład
Comment=Przykład
Exec=przykład
GenericName[pl]=Przykład
GenericName=Przykład
Icon=
MimeType=
Name[pl]=Przykład
Name=
StartupNotify=true
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application
Categories=Przykład;

Możemy uruchamiać programy podając pełną ścieżkę zamkniętą w ” ” np.:

[Desktop Entry]
Name=Flacon
Comment=Wyodrębnia pojedyncze utwory z jednego dużego pliku audio, zawierającego cały album.

Exec=”/usr/share/flacon/flacon.py”

Icon=/usr/share/flacon/misc/flacon-48×48.png

Terminal=false

Type=Application

Categories=GTK;Utility;AudioVideo;Audio;Video;

StartupNotify=true

X-Desktop-File-Install-Version=0.15

 
W skrótach dla programów z Windows uruchamianych przy pomocy wine:

Exec=env WINEPREFIX=”/home/użytkownik/.wine” wine „C:\Program Files\Przykład\przykład.exe”

Dla programów z platformy Microsoft.NET działających przy pomocy mono:

Exec=mono „/home/użytkownik/Program/Program.exe”

Dla programów napisanych w javie (*.jar):

Exec=java -jar „/home/użytkownik/Przykład/Przykład.jar”

 
3. Autostart w LXDE

Tworzymy przykład.desktop w „/home/użytkownik/.config/autostart”:

touch /home/użytkownik/.config/autostart/przykład.desktop

Edytujemy:

tea /home/użytkownik/.config/autostart/przykład.desktop

[Desktop Entry]
Comment[pl]=Przykład
Comment=Przykład
Exec=przykład
GenericName[pl]=Przykład
GenericName=Przykład
Icon=
MimeType=
Name[pl]=Przykład
Name=
StartupNotify=true
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application

Teraz możemy włączyć/wyłączyć autostart przez
Menu=>Preferencje=>Desktop Session Setings(Ustawienia sesji)

 

Instalacja TrueCrypt w Debianie Squeeze LXDE

  •  Instalacja

1. Instalator własny TrueCrypt Pobieramy odpowiednią wersję z:

www.truecrypt.org/downloads

Niestety próba instalacji w Debianie Squeeze z LXDE zakończyła się takim oto błędem:

(gksudo:5065):Glib-CRITICAL

Problem można ominąc wybierają w instalatorze "Extract .tar Package File" Extract .tar Package File

Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej, archiwum zostanie wypakowane do /tmp: Wypakowanie do /tmp Wystarczy rozpakować i przekopiować w odpowiednie miejsca, możemy nawet uruchamiać z /tmp 🙂 Otwieramy archiwum To wygodny sposób na przenośniego TrueCrypt’a wystarczy przekopiować pliki na pendrive, oczywiście będzie działać tylko w linuksie i przy spełnionych zależnościach:

Zależności truecrypta

2. Pakiet .deb

Otwieramy terminal

su – #logujemy się jako root

tea /etc/apt/sources.list #otwieramy listę repozytoriów w edytorze tekstowym(Ja używam tea)

Dodajemy linię dla Squeeze:

deb http://notesalexp.org/debian/squeeze/ squeeze main

Zapisujemy i zamykamy sources.list

wget -O – http://notesalexp.org/debian/alexp_key.asc | apt-key add – #dodajemy klucz gpg

apt-get update #odświeżamy listę pakietów

apt-get install truecrypt

Instalacja lokalna:

wget http://notesalexp.org/squeeze/main/t/truecrypt/truecrypt_7.1_i386.deb

dpkg -i truecrypt_7.1_i386.deb

Błąd i metoda jego obejścia

Failed to obtain administrator privileges: Sorry, try again.

Edytujemy sudoers:

tea /etc/sudoers

Dodajemy linię:

# user user ALL = NOPASSWD: /usr/bin/truecrypt

Lub nieco inaczej na ubuntową modę z wykorzystaniem sudo Dodajemy nową grupę truecrypt:

groupadd truecrypt

Edytujemy plik visudo poprzez komendę

sudo visudo

dopisując następującą linijke:

%truecrypt ALL=(root) NOPASSWD:/usr/bin/truecrypt

Dodajemy naszego użytkownika do grupy truecrypt

gpasswd -a USER truecrypt

Na koniec trzeba się przelogować.

LXDE gubi ustawienia po restarcie? Skonfiguruj xserver ręcznie…

Po migracji z openSUSE na Debiana Sqeeze doświadczyłem dość uciążliwej niedogodności, LXDE po restarcie wracało do rozodzielczości 1280×1024 z koszmarnym odświeżaniem poniżej 60Hz, ciągłe zmienianie rozdzielczości przy pomocy LXRandR jest dość uciążliwe. Pozostało skonfigurować xserver na nowo z wykorzystaniem xorg.conf. W openSUSE można było tego dokonać za pomocą Sax2, a w Debianie?

Musimy wyjść z sesji X:

#service ?dm stop (xdm,gdm,kdm)

lub

#/etc/init.d/?dm stop

sesja x zostanie zamknięta i przeniesiemy się do konsoli. Możemy uruchomić Debiana w trybie „Recovery only” z menu Grub’a Konfiguracja Xorg: polecenie

#dpkg-reconfigure xserver-xorg

obecnie nie tworzy pliku xorg.conf, musimy użyć:

 #X -configure

Zostanie wygenerowany plik konfiguracyjny /root/xorg.conf.new przenosimy go do /etc/X11/ :

mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Edytujemy, dodając w sekcji „Screen” wpisy Modes i DefaultDepth, dzięki czemu serwer X będzie się uruchamiał z 24-bitową głębią kolorów w rozdzielczości 1024×768:

SubSection „Display” Depth  24 Modes „1024×768” EndSubSection

Uwaga:

W razie wystąpienia błędu:

Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.

należy usunąć pliki blokady sesji X:

# rm /tmp/.X11-unix/X0 && rm /tmp/.X0-lock

Debian: Dropbox w LXDE

Wymagania:

  • biblioteka C w wersji conajmniej 2.4
  • wget
  • Python 2.x ≥ 2.5
  • przeglądarka internetowa

W skrócie:

  • 1. Pobierz odpowiednią wersję:

x86

x86_64

  • 2. Rozpakuj archiwum, przejdź do folderu:  „.dropbox-dist”.
  • 3. Otwórz „dropboxd”.
  • 4. Jeśli chcesz aby dropbox uruchamiał się przy starcie to dodaj plik dropbox.desktop do „/home/użytkownik/.config/autostart” o treści

[Desktop Entry]

Name=Dropbox

GenericName=File Synchronizer

Comment=Sync your files across computers and to the web

Exec=/home/użytkownik/.dropbox-dist/dropboxd

Terminal=false

Type=Application

Icon=dropbox

Categories=Network;FileTransfer;

StartupNotify=false

Krok po kroku:

1. Otwórz terminal i przejdź do swojego katalogu domowego

cd /home/użytkownik

2. Pobierz dropbox’a

wersja 32-bit:

wget -O dropbox.tar.gz http://www.dropbox.com/download/?plat=lnx.x86

wersja 64-bit:

wget -O dropbox.tar.gz http://www.dropbox.com/download/?plat=lnx.x86_64

3. Rozpakowujemy:

tar -xvzf dropbox.tar.gz

4.Uruchamiamy  dropboxd:

~/.dropbox-dist/dropboxd

5. Autostart w LXDE

Tworzymy dropbox.desktop w „/home/użytkownik/.config/autostart”:

touch /home/użytkownik/.config/autostart/dropbox.desktop

tea /home/użytkownik/.config/autostart/dropbox.desktop*

[Desktop Entry]

Name=Dropbox

GenericName=File Synchronizer

Comment=Sync your files across computers and to the web

Exec=/home/użytkownik/.dropbox-dist/dropboxd

Terminal=false

Type=Application

Icon=dropbox

Categories=Network;FileTransfer;

StartupNotify=false

*tea to całkiem fajny edytor, ale zawsze możesz użyć innego : )

Teraz możemy włączyć/wyłączyć autostart przez
Menu=>Preferencje=>Desktop Session Setings(Ustawienia sesji)

Autostart w LXDE

Autostart bez X?

1. Autostart z wykorzystaniem init.d

Utwórz /etc/init.d/dropbox(wymaga uprawnień administratora):

touch /etc/init.d/dropbox

edytor /etc/init.d/dropbox

### BEGIN INIT INFO
# Provides: dropbox
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network $syslog $named
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network $syslog $named
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# X-Interactive: false
# Short-Description: dropbox service
### END INIT INFO
#!/bin/sh
# dropbox service
DROPBOX_USERS=”user1 user2″

DAEMON=.dropbox-dist/dropbox

start() {
echo „Starting dropbox…”
for dbuser in $DROPBOX_USERS; do
HOMEDIR=`getent passwd $dbuser | cut -d: -f6`
if [ -x $HOMEDIR/$DAEMON ]; then
HOME=”$HOMEDIR” start-stop-daemon -b -o -c $dbuser -S -u $dbuser -x $HOMEDIR/$DAEMON
fi
done
}

stop() {
echo „Stopping dropbox…”
for dbuser in $DROPBOX_USERS; do
HOMEDIR=`getent passwd $dbuser | cut -d: -f6`
if [ -x $HOMEDIR/$DAEMON ]; then
start-stop-daemon -o -c $dbuser -K -u $dbuser -x $HOMEDIR/$DAEMON
fi
done
}

status() {
for dbuser in $DROPBOX_USERS; do
dbpid=`pgrep -u $dbuser dropbox`
if [ -z $dbpid ] ; then
echo „dropboxd for USER $dbuser: not running.”
else
echo „dropboxd for USER $dbuser: running (pid $dbpid)”
fi
done
}

case „$1” in

start)
start
;;

stop)
stop
;;

restart|reload|force-reload)
stop
start
;;

status)
status
;;

*)
echo „Usage: /etc/init.d/dropbox {start|stop|reload|force-reload|restart|status}”
exit 1

esac

exit 0

Jeszcze tylko:

chmod +x /etc/init.d/dropbox

update-rc.d dropbox defaults

2. Autostart z wykorzystaniem “cron”

crontab -e

dodajemy wpis:

@reboot $HOME/.dropbox-dist/dropboxd

Na podstawie http://wiki.dropbox.com/TipsAndTricks/TextBasedLinuxInstall