Geotagowanie zdjęć linux (Debian)

loading...

Geotagowanieto nic innego jak umieszczenie w metaznacznikach Exif współrzędnych geograficznych uzyskanych przy pomocy urządzenia gps, lub poprzez lokalizację zdjęcia ma mapie.

Co będzie potrzebne?:

Aparat fotograficzny

Dowolna cyfrówka, od aparatu w telefonie po cyfrowe lustrzanki.

Uwaga praktyczna:

  • programy umożliwiają modyfikację Exif w plikach .jpg/.png

  • staramy się możliwie dokładnie ustawić czas w aparacie (synchronizacja z czasem gps z uwzględnieniem stefy czasowej) 

Ślad .gpx

Pliki gpx możemy uzyskać przy pomocy np. Trekbuddy, program działa na platformach:

MIDP(java)

Symbian

Blackberry

Android

Windows Mobile

Palm (Garnet OS)

Ustawienie zapisywania śladu:

Z menu Opcje=>Settings=>Location=>Tracklog

wybieramy "ask" -program każdorazowo zapyta nas czy nagrywać ślad

lub "always" -program nagra ślad bez pytania

Ustawiamy =>Tracklog Format

"GPX 1.1"

Inne aplikacje:

Mobile Trail Explorer

My Tracks

gpsbabel

Jeśli urządzenie lub program zapisuje ślad w formacie innym niż *.gpx można użyć programu gpsbabel do konwesji.

apt get install gpsbabel gpsbabel-gui

GPSBabel GUI

Geotagowanie

Gpscorrelate

apt get install gpscorrelate gpscorrelate-gui

Konsola

gpscorrelate [-z | --timeadd +/-HH[:MM]] [-O | --photooffset seconds]
[-i | --no-interpolation] [-v | --verbose] [-d |
--datum datum] [-n | --no-write] [-m | --max-dist time]
[-t | --ignore-tracksegs] [-M | --no-mtime] [-f |
--fix-timestamps] [-p | --degmins] -g file.gpx
image.jpg...

Opcje:

-g, –gps file.gpx   #synchronizuje dane gps z określonym plikiem GPX

-s, –show       #pokazuje dane gps dla wybranych zdjęć

-o, –machine     #pokazuje dane GPS dla podanych zdjęć w postaci maszynowej, jeśli istnieją

-r, –remove      #usuwa dane GPS z EXIF dla wybranych zdjęć

-z, –timeadd +/-XX[:XX]  #określa różnicę w czasie pomiędzy znacznikiem czasu zdjęcia a czasem gps(utc)

-O, –photooffset seconds  #tolerancja czasu dla zdjęcia w sekundach

-i, –no-interpolation   #wyłącza interpolację

-v, –verbose  #pokazuje jakie dane gps zostały użyte dla danego zdjęcia

-d, –datum datum  #określa system odniesienia, przy braku zostanie użyty WGS-84

-n, –no-write  #nie zapisuj danych do exif. przydatne z –verbose

-m, –max-dist time  #maksymalny czas poza punktami dla którego zdjęcie będzie oznaczone w sekundach

-M, –no-mtime    #nie zmienia mtime modyfikowanych plików

Przykłady:

Przechodzimy do katalogu ze zdjęciami:

cd /windows/F/Fuji/2011-11-27

Korzystamy z opcji –show:

szwajcar@dhcppc0:/windows/F/Fuji/2011-11-27$ gpscorrelate –show *.JPG

EXIF-GPS Photo matching program.
Daniel Foote, 2005.

…DSCF0010.JPG: 2011:11:20 10:01:48, No GPS Data.
DSCF0011.JPG: 2011:11:20 10:01:55, No GPS Data.
DSCF0012.JPG: 2011:11:20 10:09:39, No GPS Data.
DSCF0013.JPG: 2011:11:20 12:03:46, No GPS Data.
DSCF0014.JPG: 2011:11:20 12:04:21, No GPS Data.
DSCF0015.JPG: 2011:11:20 12:04:39, No GPS Data.
DSCF0016.JPG: 2011:11:20 12:06:06, No GPS Data.
DSCF0017.JPG: 2011:11:20 12:06:16, No GPS Data.
DSCF0018.JPG: 2011:11:20 12:06:51, Lat 49.972728, Long 19.144475, Elevation 246.300000.
DSCF0019.JPG: 2011:11:20 12:08:59, Lat 49.972670, Long 19.143037, Elevation 246.600000.
DSCF0021.JPG: 2011:11:20 12:12:36, Lat 49.972980, Long 19.141615, Elevation 239.600000.
DSCF0022.JPG: 2011:11:20 12:12:44, Lat 49.972925, Long 19.141525, Elevation 243.600000.
DSCF0023.JPG: 2011:11:20 12:12:58, Lat 49.972925, Long 19.141525, Elevation 243.600000.
DSCF0024.JPG: 2011:11:20 12:14:41, Lat 49.973462, Long 19.141155, Elevation 241.600000…

Aby synchronizować zdjęcia w katalogu z danymi gps:

gpscorrelate -g plik.gpx -z +1 *.jpg

np.:

 szwajcar@dhcppc0:/windows/F/Fuji/2011-11-27$ gpscorrelate -g 20111120-120624.gpx -z +1 *.JPG

Wynik:

EXIF-GPS Photo matching program.
Daniel Foote, 2005.

Reading GPS Data…
Legend: . = Ok, / = Interpolated, < = Rounded, – = No match, ^ = Too far.
w = Write Fail, ? = No exif date, ! = GPS already present.

Correlate: ——–!!!!!!!///////////!//——————-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!——————————————————–!!!!!————————

Completed correlation process.
Matched: 13 (0 Exact, 13 Interpolated, 0 Rounded).
Failed: 148 (107 Not matched, 0 Write failure, 0 Too Far,
0 No Date, 41 GPS Already Present.)

GUI(GTK)

Dodajemy zdjęcia przy pomocy przycisku "Add…"

Geotagowanie przy pomocy gpscorrelate

W pozycji drugiej "GPS Data" wskazujemy plik .gpx z którym mają być synchronizowane zdjęcia.

Geotagowanie przy pomocy gpscorrelate - ustawienie strefy czasowejJak widać na powyższym zdjęciu program nie znalazł dopasowań dala zdjęć i punktów z .gpx. Po korekcji czasu (Aparat jest ustawiony na naszą strefę czasową UTC+1, a w śladzie jest czas UTC)- "Time Zone" +1:00:

Pomyślna synchronizacja, dodano dane GPS do zdjęć

digiKam

Służy do zarządzania zdjęciami cyfrowymi, przeznaczony jest dla środowiska graficznego KDE, działa również w Gnome oraz LDXE – po spełnieniu/instalacji zależność. Umożliwia pobieranie zdjęć z aparatu cyfrowego oraz ich organizowanie, przeglądanie, prostą edycję oraz geotagowanie

apt get install digikam

Po wybraniu albumu, zaznaczamy zdjęcia przy pomocy klawisza shift i strzałek lub Page Up/Down

Zaznaczamy zdjęcia - klawisz shift i strzałkiZ Menu Obraz, wybieramy Geolokalizacja=>Correlator

Z menu Obraz wybieramy Geolokalizacja Correlator

Okno Correlatora – ustawienia:

Okno Correlatora- wybieramy Otwórz plik GPX

Otwieramy plik .gpx:

Wybieramy plik GPX

Wynik synchronizacji:

Wynik synchronizacji GPS

Lokalizacja na mapie(digiKam)

Z Menu "Obraz" wybieramy Geolokalizacja=>Edytuj współrzędne

Przy pomocy mapy google możemy "zlokalizować" zdjęcie:

Edycja współrzędnych na mapie didikam

Podgląd na mapie openstreetmap:

digiKam podgląd lokalizacji zdjęcia w openstreetmap

Źródła:

http://www.gpsbabel.org/readme.html

man gpscorrelate

http://www.freefoote.net/linux/corrdoc/

http://userbase.kde.org/Digikam/Geotagging_in_digiKam_2.0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*