Geotagowanie zdjęć linux (Debian)

loading...

Geotagowanieto nic innego jak umieszczenie w metaznacznikach Exif współrzędnych geograficznych uzyskanych przy pomocy urządzenia gps, lub poprzez lokalizację zdjęcia ma mapie.

Co będzie potrzebne?:

Aparat fotograficzny

Dowolna cyfrówka, od aparatu w telefonie po cyfrowe lustrzanki.

Uwaga praktyczna:

 • programy umożliwiają modyfikację Exif w plikach .jpg/.png

 • staramy się możliwie dokładnie ustawić czas w aparacie (synchronizacja z czasem gps z uwzględnieniem stefy czasowej) 

Ślad .gpx

Pliki gpx możemy uzyskać przy pomocy np. Trekbuddy, program działa na platformach:

MIDP(java)

Symbian

Blackberry

Android

Windows Mobile

Palm (Garnet OS)

Ustawienie zapisywania śladu:

Z menu Opcje=>Settings=>Location=>Tracklog

wybieramy "ask" -program każdorazowo zapyta nas czy nagrywać ślad

lub "always" -program nagra ślad bez pytania

Ustawiamy =>Tracklog Format

"GPX 1.1"

Inne aplikacje:

Mobile Trail Explorer

My Tracks

gpsbabel

Jeśli urządzenie lub program zapisuje ślad w formacie innym niż *.gpx można użyć programu gpsbabel do konwesji.

apt get install gpsbabel gpsbabel-gui

GPSBabel GUI

Geotagowanie

Gpscorrelate

apt get install gpscorrelate gpscorrelate-gui

Konsola

gpscorrelate [-z | --timeadd +/-HH[:MM]] [-O | --photooffset seconds]
[-i | --no-interpolation] [-v | --verbose] [-d |
--datum datum] [-n | --no-write] [-m | --max-dist time]
[-t | --ignore-tracksegs] [-M | --no-mtime] [-f |
--fix-timestamps] [-p | --degmins] -g file.gpx
image.jpg...

Opcje:

-g, –gps file.gpx   #synchronizuje dane gps z określonym plikiem GPX

-s, –show       #pokazuje dane gps dla wybranych zdjęć

-o, –machine     #pokazuje dane GPS dla podanych zdjęć w postaci maszynowej, jeśli istnieją

-r, –remove      #usuwa dane GPS z EXIF dla wybranych zdjęć

-z, –timeadd +/-XX[:XX]  #określa różnicę w czasie pomiędzy znacznikiem czasu zdjęcia a czasem gps(utc)

-O, –photooffset seconds  #tolerancja czasu dla zdjęcia w sekundach

-i, –no-interpolation   #wyłącza interpolację

-v, –verbose  #pokazuje jakie dane gps zostały użyte dla danego zdjęcia

-d, –datum datum  #określa system odniesienia, przy braku zostanie użyty WGS-84

-n, –no-write  #nie zapisuj danych do exif. przydatne z –verbose

-m, –max-dist time  #maksymalny czas poza punktami dla którego zdjęcie będzie oznaczone w sekundach

-M, –no-mtime    #nie zmienia mtime modyfikowanych plików

Przykłady:

Przechodzimy do katalogu ze zdjęciami:

cd /windows/F/Fuji/2011-11-27

Korzystamy z opcji –show:

szwajcar@dhcppc0:/windows/F/Fuji/2011-11-27$ gpscorrelate –show *.JPG

EXIF-GPS Photo matching program.
Daniel Foote, 2005.

…DSCF0010.JPG: 2011:11:20 10:01:48, No GPS Data.
DSCF0011.JPG: 2011:11:20 10:01:55, No GPS Data.
DSCF0012.JPG: 2011:11:20 10:09:39, No GPS Data.
DSCF0013.JPG: 2011:11:20 12:03:46, No GPS Data.
DSCF0014.JPG: 2011:11:20 12:04:21, No GPS Data.
DSCF0015.JPG: 2011:11:20 12:04:39, No GPS Data.
DSCF0016.JPG: 2011:11:20 12:06:06, No GPS Data.
DSCF0017.JPG: 2011:11:20 12:06:16, No GPS Data.
DSCF0018.JPG: 2011:11:20 12:06:51, Lat 49.972728, Long 19.144475, Elevation 246.300000.
DSCF0019.JPG: 2011:11:20 12:08:59, Lat 49.972670, Long 19.143037, Elevation 246.600000.
DSCF0021.JPG: 2011:11:20 12:12:36, Lat 49.972980, Long 19.141615, Elevation 239.600000.
DSCF0022.JPG: 2011:11:20 12:12:44, Lat 49.972925, Long 19.141525, Elevation 243.600000.
DSCF0023.JPG: 2011:11:20 12:12:58, Lat 49.972925, Long 19.141525, Elevation 243.600000.
DSCF0024.JPG: 2011:11:20 12:14:41, Lat 49.973462, Long 19.141155, Elevation 241.600000…

Aby synchronizować zdjęcia w katalogu z danymi gps:

gpscorrelate -g plik.gpx -z +1 *.jpg

np.:

 szwajcar@dhcppc0:/windows/F/Fuji/2011-11-27$ gpscorrelate -g 20111120-120624.gpx -z +1 *.JPG

Wynik:

EXIF-GPS Photo matching program.
Daniel Foote, 2005.

Reading GPS Data…
Legend: . = Ok, / = Interpolated, < = Rounded, – = No match, ^ = Too far.
w = Write Fail, ? = No exif date, ! = GPS already present.

Correlate: ——–!!!!!!!///////////!//——————-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!——————————————————–!!!!!————————

Completed correlation process.
Matched: 13 (0 Exact, 13 Interpolated, 0 Rounded).
Failed: 148 (107 Not matched, 0 Write failure, 0 Too Far,
0 No Date, 41 GPS Already Present.)

GUI(GTK)

Dodajemy zdjęcia przy pomocy przycisku "Add…"

Geotagowanie przy pomocy gpscorrelate

W pozycji drugiej "GPS Data" wskazujemy plik .gpx z którym mają być synchronizowane zdjęcia.

Geotagowanie przy pomocy gpscorrelate - ustawienie strefy czasowejJak widać na powyższym zdjęciu program nie znalazł dopasowań dala zdjęć i punktów z .gpx. Po korekcji czasu (Aparat jest ustawiony na naszą strefę czasową UTC+1, a w śladzie jest czas UTC)- "Time Zone" +1:00:

Pomyślna synchronizacja, dodano dane GPS do zdjęć

digiKam

Służy do zarządzania zdjęciami cyfrowymi, przeznaczony jest dla środowiska graficznego KDE, działa również w Gnome oraz LDXE – po spełnieniu/instalacji zależność. Umożliwia pobieranie zdjęć z aparatu cyfrowego oraz ich organizowanie, przeglądanie, prostą edycję oraz geotagowanie

apt get install digikam

Po wybraniu albumu, zaznaczamy zdjęcia przy pomocy klawisza shift i strzałek lub Page Up/Down

Zaznaczamy zdjęcia - klawisz shift i strzałkiZ Menu Obraz, wybieramy Geolokalizacja=>Correlator

Z menu Obraz wybieramy Geolokalizacja Correlator

Okno Correlatora – ustawienia:

Okno Correlatora- wybieramy Otwórz plik GPX

Otwieramy plik .gpx:

Wybieramy plik GPX

Wynik synchronizacji:

Wynik synchronizacji GPS

Lokalizacja na mapie(digiKam)

Z Menu "Obraz" wybieramy Geolokalizacja=>Edytuj współrzędne

Przy pomocy mapy google możemy "zlokalizować" zdjęcie:

Edycja współrzędnych na mapie didikam

Podgląd na mapie openstreetmap:

digiKam podgląd lokalizacji zdjęcia w openstreetmap

Źródła:

http://www.gpsbabel.org/readme.html

man gpscorrelate

http://www.freefoote.net/linux/corrdoc/

http://userbase.kde.org/Digikam/Geotagging_in_digiKam_2.0

Sony Ericsson Cedar (J108i) w Debianie Squeeze

1. USB mass storage/pendrive.

Telefon ma wbudowaną pamięć 280MB, jednak przy pomocy kabelka MicroUsb do tej pamięci się nie dobierzemy. W trybie pamięci usb telefon udostępnia tylko kartę pamięci, obsługiwane są karty MicroSD do 16GB.

Aby korzystać z telefonu jako pamięci usb po włożeniu karty SD, z menu wybieramy:

Ustawienia=>Łączność=>USB=>Ustaw tryb domyślny=> Urządz. pam. USB

2. Gammu/Wammu

apt-get install bluez bluetooth obex-data-server gammu wammu

 • via USB

Nie można wysłać pliku, możemy pobierać z telefonu kontakty i wiadomości oraz historię połączeń. Obsługiwane jest tworzenie i wysyłanie wiadomości oraz inicjowanie połączeń. Można dodać kontakt, nie można usunąć, brak obsługi todo i kalendarza.

Należy odpowiednio ustawić tryb połączenia usb w telefonie:

Ustawienia=>Łączność=>USB=>Ustaw tryb domyślny=>Inny system oper. Np. Mac, Linux

Konfiguracja połaczenia usb dla wammu:

Dodajemy użytkownika do grup uucp i dialout:

 usermod -G uucp użytkownik

usermod -G dialout użytkownik

lub:

adduser użytkownik uucp

adduser użytkownik dialout

Tworzymy plik konfiguracyjny gammu:

touch /home/użytkownik/.gammurc

tea /home/użytkownik/.gammurc

[gammu]

port=/dev/ttyACM0

connection=at

name=Sony Ericsson J108i

model=auto

 •  via bluetooth

Bluerfat : nie można wysłać pliku, możemy pobierać z telefonu kontakty i wiadomości oraz historię połączeń. Obsługiwane jest tworzenie i wysylanie wiadomości oraz inicjowanie połączeń. Można dodać kontakt, nie można usunąć, brak obsługi todo i kalendarza.

Wysyłnie pliku na telefon umożliwia blueobex.

Konfiguracja połączenia bluetooth:

tea /home/użytkownik/.gammurc

[gammu1]

port=MAC twojego telefonu

connection=bluerfat

name=Sony Ericsson Cedar

model=

[gammu2]

port=MAC twojego telefonu

connection=blueobex

name=Sony Ericsson Cedar

model=

Jak poznamy MAC?

~$ hcitool scan

Scanning … 11:11:11:11:11:11 ….J108i

Wammu

Konfigurację można przeprowadzić również przy pomocy graficznego kreatora: Z menu Wammu=>Kreator telefonu

Z menu Wammu wybieramy Kreator telefonu

Kreator konfiguracji telefonu wammu

Styl konfiguracji

Ręczna konfiguracja

Wypełniamy pola

Menu „Telefon”:

menu Telefon

Menu „Pobierz”

menu Pobierz

Menu „Utwórz”

menu Utwórz

Okno tworzenia SMS

Okno tworzenia SMS

Menu „Kopie zapasowe”

menu Kopie zapasowe

4. Blueman

apt-get install blueman

Blueman - Urządzenia Bluetooth

Kliknięcie prawym klawiszem

Nautilus: przeglądanie karty pamięci przez bluetooth

Nautilus: przeglądanie pamięci telefonu przez bluetooth

Edycja menu w LXDE

1. LXMenuEditor

To napisana w javie aplikacja pozwalająca edytować menu LXDE.
pobieramy:

wget sourceforge.net/projects/lxmed/files/lxmed-20110717.tar.gz

– rozpakowujemy:

tar zxf lxmed-20110717.tar.gz

– przechodzimy do katalogu:

cd /home/użytkownik/lxmed/content

– uruchamiamy (jako root)

su
java -jar LXMenuEditor.jar

LXDE Menu Editor
Po wybraniu pozycji z menu klikamy na „Properties”:

Możemy edytować wszystkie elementy łącznie z ikoną, po wybraniu „Edit code manual” przechodzimy do edytora tekstowego:

Nowy wpis w menu tworzymy wybierając „New Item”:

2. Edycja przy pomocy edytora tekstowego
Jeśli nie mamy możliwości instalacji javy lub jej po prostu nie lubimy, możemy pozycje menu LXDE tworzyć i/lub edytować ręcznie.
W linuksie „wszystko  jest plikiem”, również pozycje w menu to pliki:

*.desktop
Znajdziemy je w katalogach:

/usr/share/applications
lub
/usr/local/share/applications

Składnia pliku *.desktop na przykładzie stellarium.desktop:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=Stellarium
GenericName=Desktop planetarium
Exec=stellarium
Icon=stellarium
StartupNotify=false
Terminal=false
Categories=Astronomy;Education;Science;
Comment=Planetarium
Comment[fr]=Planétarium

gdzie:

[Desktop Entry]  #określa, plik jako  *.desktop

Type=Application #oznacza, że plik  desktop uruchamia aplikację

 

Name=   #nazwa programu wyświetlana w menu
Exec=   #komenda lub ścieżka uruchamiająca program
Icon= #nazwa/ścieżka ikony programu
StartupNotify=false  #status informacji o uruchamianiu
Terminal=false     #uruchamianie w terminalu
Categories=Astronomy;Education;Science; #kategoria menu, w której ma być widoczny program
Comment=Planetarium #opis programu
Comment[fr]=Planétarium #opis programu dla jęz. francuskiego
 
Tworzenie pozycji/skrótu w menu:

touch /usr/local/share/applications/przykład.desktop

Otwieramy plik w edytorze tekstowym (np. tea)

tea /usr/local/share/applications/przykład.desktop

[Desktop Entry]
Comment[pl]=Przykład
Comment=Przykład
Exec=przykład
GenericName[pl]=Przykład
GenericName=Przykład
Icon=
MimeType=
Name[pl]=Przykład
Name=
StartupNotify=true
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application
Categories=Przykład;

Możemy uruchamiać programy podając pełną ścieżkę zamkniętą w ” ” np.:

[Desktop Entry]
Name=Flacon
Comment=Wyodrębnia pojedyncze utwory z jednego dużego pliku audio, zawierającego cały album.

Exec=”/usr/share/flacon/flacon.py”

Icon=/usr/share/flacon/misc/flacon-48×48.png

Terminal=false

Type=Application

Categories=GTK;Utility;AudioVideo;Audio;Video;

StartupNotify=true

X-Desktop-File-Install-Version=0.15

 
W skrótach dla programów z Windows uruchamianych przy pomocy wine:

Exec=env WINEPREFIX=”/home/użytkownik/.wine” wine „C:\Program Files\Przykład\przykład.exe”

Dla programów z platformy Microsoft.NET działających przy pomocy mono:

Exec=mono „/home/użytkownik/Program/Program.exe”

Dla programów napisanych w javie (*.jar):

Exec=java -jar „/home/użytkownik/Przykład/Przykład.jar”

 
3. Autostart w LXDE

Tworzymy przykład.desktop w „/home/użytkownik/.config/autostart”:

touch /home/użytkownik/.config/autostart/przykład.desktop

Edytujemy:

tea /home/użytkownik/.config/autostart/przykład.desktop

[Desktop Entry]
Comment[pl]=Przykład
Comment=Przykład
Exec=przykład
GenericName[pl]=Przykład
GenericName=Przykład
Icon=
MimeType=
Name[pl]=Przykład
Name=
StartupNotify=true
Terminal=false
TerminalOptions=
Type=Application

Teraz możemy włączyć/wyłączyć autostart przez
Menu=>Preferencje=>Desktop Session Setings(Ustawienia sesji)

 

Chrome OS Linux

Chrome OS Linux to ciekawa dystrybucja zbudowana wokół przeglądarki Google Chrome. Distro bazuje na openSUSE i zostało zbudowane przy pomocy susestudio.com, działa jako live cd z możliwością instalacji i zawiera:

 • Linux kernel 2.6.37
 • GNOME 2.32
 • przeglądarkę Google Chrome 16.0.899
 • Google Picasa 3.0
 • LibreOffice 3.3
 • GIMP 2.6
 • Flash Player 10.1 plugin
 • Wine 1.3
 • Pidgin 2.7
 • Cheese 2.32 webcam
 • Dashboard
 • i inne

Wymagania Chrome OS Linux:

Processor: Intel Pentium, Xeon lub nowszy; AMD Duron, Athlon, Sempron, Opteron lub nowszy

RAM: min. 256 MB

Dysk twardy: min. 1 GB

Najnowsza wersja na:

http://getchrome.eu

Kilka zrzutów ekranu prezentujących działanie Chrome OS Linux:

chromeos1

chromeos2

chromeos??

chromeos//

chromeos9

chromeos3

chromeos4

chromeos5

chromeos11

mu

kompozer

 

Obsługa WebDAV w Krusader

Ilustrowany przewodnik po konfiguracji WebDAV dla menadżera plików Krusader.

Uwaga techniczna: Opis dotyczy Krusadera zainstalowanego w Debinanie Sqeeze z LXDE, spełnione są tylko podstawowe zależności, w systemie obecne są również programy Dolphin i Konqueror.

Teoretycznie po wybraniu z menu Narzędzia=>Nowe połączenie sieciowe, powinien być dostępny protokół webdav. Ponieważ jednak używam Krusader’a pod LXDE,webdav nie ma…

Nowe połączenie sieciowe

Jak więc uzyskać obsługę webdav?

Musimy kliknąć w skrót do zakładek(żółta gwizdka przy prawym lub lewym panelu)

Krusader Załadki

Z listy wybieramy „Sieć lokalna”:
Z listy wybieramy "sieć lokalna"

Teraz „Add Network Folder”

Wybieramy "Add Network Folder"

Zostanie uruchomiony kreator, wybieramy „WebFolder(webdav)”
Wybieramy "WebFolder"(webdav)"
Wypełniamy „naszymi” danymi, w przypadku WebDAVS (protokół WebDAV szyfrowany za pomocą SSL)
zaznaczamy „Use encryption”(kreator automatyczne zmieni port na 443)
Wypełniamy naszymi danymi
Po wybraniu „Save&Connect” zostaniemy poproszeni o hasło, Krusader otworzy nasz zdalny  folder w Dolphin lub Konqueror.
Krusader otwiera folder w Dolphin
Aby pracować z naszymi folderami w programie Krusader, klikamy prawym klawiszem myszki lub klawiszem Listy na klawiaturze( między prawym Alt i Ctrl)
Klikamy prawym klawiszem myszki
Z listy wybieramy „Otwórz w nowej karcie”
Wybieramy "Otwórz w nowej karcie"
Teraz możemy pracować z naszym zdalnym katalogiem przy pomocy Krusader’a
Możemy pracować z kontem webdav przy pomocy Krusader
Obsługę WebDAV można skonfigurować bez problemowo również w Gnome Commander, Nautilus czy Tuxcmd(przy pomocy wtyczki). Używam Krusadera z przyzwyczajenia(5lat KDE pod openSUSE:) )

Instalacja TrueCrypt w Debianie Squeeze LXDE

 •  Instalacja

1. Instalator własny TrueCrypt Pobieramy odpowiednią wersję z:

www.truecrypt.org/downloads

Niestety próba instalacji w Debianie Squeeze z LXDE zakończyła się takim oto błędem:

(gksudo:5065):Glib-CRITICAL

Problem można ominąc wybierają w instalatorze "Extract .tar Package File" Extract .tar Package File

Po zaakceptowaniu umowy licencyjnej, archiwum zostanie wypakowane do /tmp: Wypakowanie do /tmp Wystarczy rozpakować i przekopiować w odpowiednie miejsca, możemy nawet uruchamiać z /tmp 🙂 Otwieramy archiwum To wygodny sposób na przenośniego TrueCrypt’a wystarczy przekopiować pliki na pendrive, oczywiście będzie działać tylko w linuksie i przy spełnionych zależnościach:

Zależności truecrypta

2. Pakiet .deb

Otwieramy terminal

su – #logujemy się jako root

tea /etc/apt/sources.list #otwieramy listę repozytoriów w edytorze tekstowym(Ja używam tea)

Dodajemy linię dla Squeeze:

deb http://notesalexp.org/debian/squeeze/ squeeze main

Zapisujemy i zamykamy sources.list

wget -O – http://notesalexp.org/debian/alexp_key.asc | apt-key add – #dodajemy klucz gpg

apt-get update #odświeżamy listę pakietów

apt-get install truecrypt

Instalacja lokalna:

wget http://notesalexp.org/squeeze/main/t/truecrypt/truecrypt_7.1_i386.deb

dpkg -i truecrypt_7.1_i386.deb

Błąd i metoda jego obejścia

Failed to obtain administrator privileges: Sorry, try again.

Edytujemy sudoers:

tea /etc/sudoers

Dodajemy linię:

# user user ALL = NOPASSWD: /usr/bin/truecrypt

Lub nieco inaczej na ubuntową modę z wykorzystaniem sudo Dodajemy nową grupę truecrypt:

groupadd truecrypt

Edytujemy plik visudo poprzez komendę

sudo visudo

dopisując następującą linijke:

%truecrypt ALL=(root) NOPASSWD:/usr/bin/truecrypt

Dodajemy naszego użytkownika do grupy truecrypt

gpasswd -a USER truecrypt

Na koniec trzeba się przelogować.

Korzystanie z kalendarza Google pod Debianem

Co będzie potrzebne?

 • Thunderbird/Icedove z rozszerzeniem Lightning/Iceowl, calendar-google-provider lub Iceowl jako niezależna aplikacja

apt get install iceowl calendar-google-provider

W naszym kalendarzu google wybieramy

1. Moje kalendarze

2. Dla kalendarza z którym chcemy pracować =>Ustawienia kalendarza

3. Generujemy „Adres prywatny” kalendarza w formacie iCal, (link)

Konfiguracja Iceowl:

Z Menu Plik/File wybieramy Subscribe to Remote Calendar/Zapisz do zdalnego kalendarza:

Zapisz do zdalnego kalendarza

Teraz czas na deser czyli synchronizację kalendarza Google z telefonem Sony Ericsson Cedar(J108i)

Uwaga! Synchronizacja wymaga połączenia z internetem!

Menu=>Organizator=>Synchronizacja=>Nowe konto=>Typ konta=>SyncML=>Nazwa =>np. Google

=>Ogólne

Adres serwera: https://m.google.com

-Domena:

-Nazwa użytkownika: nasz adres email

-Hasło: nasze hasło do gmail’a

=>Aplikacje

możemy wybrać co ma być synchronizowane:

-E-mail

-Kalendarz

-Kontakty

Jeśli masz inny telefon, który nie posiada natywnej aplikacji umożliwiającej synchronizację z Google sprawdź darmowy program:

http://www.gcalsync.com/

Wymagana obsługa MIDP 2.0 i JSR 75