SpamAssassin i Claws Mail – Debian Squeeze

loading...

Instalacja SpamAssassin

#apt-get install spamassassin

Włączamy start spamassassin’a:

#tea /etc/default/spamassassin

# Change to one to enable spamd

ENABLED=1

Konfiguracja: Do ustawień globalnych dodajemy zezwolenie dla reguł użytkownika:

#tea /etc/mail/spamassassin/local.cf

Dodajemy:

allow_user_rules 1

Tworzymy nasz własny profil dla spamassassina:

$touch ~/.spamassassin/user_prefs

$tea ~/.spamassassin/user_prefs

# Konfiguracja SpamAssassin # ###########################################################################

# Punkty wymagane do uznania za spam

required_score 5.0

# Adresy z białej i czanej listy

# „friend@somewhere.com”, „*@isp.com”, or #”*.domain.net” will all work. whitelist_from przykład@domena blacklist_from przykład@domena

#Nadpisywanie tematu

rewrite_header Subject ****SPAM(_SCORE_)****

report_safe 1

#Filtrowanie Bayes

use_bayes 1

#Auto-uczenie

Bayes bayes_auto_learn 1 bayes_auto_learn_threshold_nonspam 0.1 bayes_auto_learn_threshold_spam 9.0

# Podwyższa wartości spamu dla Bayes

score BAYES_80 3.5 s

core BAYES_95 4.5

score BAYES_99 5.0

#Minimalna ilość spamu dla Bayes bayes_min_spam_num 140

bayes_min_ham_num 140

skip_rbl_checks 0

#Wlasne reguly dla spamassassin #

#Więcej na stronie http://spamassassin.apache.org/#tests_3_0_x.html

score DRUG_ED_GENERIC 10.0

score DRUG_ED_ONLINE 10.0

score DRUG_DOSAGE 10.0 score SUBJECT_DRUG_GAP_X 10.0 score SUBJECT_DRUG_GAP_VIC 10.0 score SUBJECT_DRUG_GAP_VA 10.0 score SUBJECT_DRUG_GAP_S 10.0 score SUBJECT_DRUG_GAP_P 10.0 score SUBJECT_DRUG_GAP_L 10.0 score SUBJECT_DRUG_GAP_C 10.0

# Własne reguły dla Viagry
###############################################
# Rule nr1
rawbody viagra_raw /viagra/i
score viagra_raw 10.0
describe viagra_raw listy ktore maja slowo viagra
###############################################
# Rule nr2
rawbody VIAGRA_RAW2 /VIAGRA/i
score VIAGRA_RAW2 10.0
describe VIAGRA_RAW2 listy ktore maja slowo viagra
###############################################
# Rule nr2
rawbody VIAGRA_RAW2 /V|AGRA/i
score VIAGRA_RAW2 10.0
describe VIAGRA_RAW2 listy ktore maja slowo viagra
###############################################
# Rule nr3
header VIAGRA_SUB Subject =~ /VIAGRA/i
score VIAGRA_SUB 10.0
describe VIAGRA_SUB listy ktore maja slowo viagra w temacie
###############################################
# Rule nr3
header VIAGRA_SUB Subject =~ /V|AGRA/i
score VIAGRA_SUB 10.0
describe VIAGRA_SUB listy ktore maja slowo viagra w temacie
###############################################
# Rule nr4
header VIAGRA_SUB2 Subject =~ /viagra/i
score VIAGRA_SUB2 10.0
describe VIAGRA_SUB2 listy ktore maja slowo viagra w temacie
###############################################
# Rule nr5
body VIAGRA_BODY /viagra/i
score VIAGRA_BODY 10.0
describe VIAGRA_BODY listy ktore maja slowo viagra w temacie
###############################################
# Rule nr6
body VIAGRA_BODY2 /VIAGRA/i
score VIAGRA_BODY2 10.0
describe VIAGRA_BODY2 listy ktore maja slowo viagra w temacie
###############################################
# Rule nr7
body VIAGRA_BODY2 /V|AGRA/i
score VIAGRA_BODY2 10.0
describe VIAGRA_BODY2 listy ktore maja slowo viagra w temacie
###############################################

Opis opcji: http://wiki.apache.org/spamassassin/BasicConfiguration

Kreator konfiguracji http://www.yrex.com/spam/spamconfig.php

Startujemy  spamassassin :

# /etc/init.d/spamassassin start

Claws-mail:

#apt-get install claws-mail claws-mail-spamassassin

Oczywiście po zainstalowaniu musimy skonfigurować nasze konto/konta poczty(pomijam ten krok).

Konfiguracja claws-mail-spamassassin:  Z Menu wybieramy „Konfiguracja” Wybieramy „Wtyczki…” Wybieramy zainstalowaną wtyczkę

 

LXDE gubi ustawienia po restarcie? Skonfiguruj xserver ręcznie…

Po migracji z openSUSE na Debiana Sqeeze doświadczyłem dość uciążliwej niedogodności, LXDE po restarcie wracało do rozodzielczości 1280×1024 z koszmarnym odświeżaniem poniżej 60Hz, ciągłe zmienianie rozdzielczości przy pomocy LXRandR jest dość uciążliwe. Pozostało skonfigurować xserver na nowo z wykorzystaniem xorg.conf. W openSUSE można było tego dokonać za pomocą Sax2, a w Debianie?

Musimy wyjść z sesji X:

#service ?dm stop (xdm,gdm,kdm)

lub

#/etc/init.d/?dm stop

sesja x zostanie zamknięta i przeniesiemy się do konsoli. Możemy uruchomić Debiana w trybie „Recovery only” z menu Grub’a Konfiguracja Xorg: polecenie

#dpkg-reconfigure xserver-xorg

obecnie nie tworzy pliku xorg.conf, musimy użyć:

 #X -configure

Zostanie wygenerowany plik konfiguracyjny /root/xorg.conf.new przenosimy go do /etc/X11/ :

mv /root/xorg.conf.new /etc/X11/xorg.conf

Edytujemy, dodając w sekcji „Screen” wpisy Modes i DefaultDepth, dzięki czemu serwer X będzie się uruchamiał z 24-bitową głębią kolorów w rozdzielczości 1024×768:

SubSection „Display” Depth  24 Modes „1024×768” EndSubSection

Uwaga:

W razie wystąpienia błędu:

Fatal server error:
Server is already active for display 0
If this server is no longer running, remove /tmp/.X0-lock
and start again.

należy usunąć pliki blokady sesji X:

# rm /tmp/.X11-unix/X0 && rm /tmp/.X0-lock

Instalacja programów w openSUSE – Konsola(tryb tekstowy)

Metody instalacji programów w openSUSE

Podstawowy sposób dostarczania oprogramowania dla openSUSE to pakiety *.rpm, czyli skompresowane archiwum zawierające skompilowany program, posiadające także dodatkowe informacje na temat zawartości, m.in. zależności (ang. dependencies) – czyli spis programów (bibliotek) lub pakietów, które są wymagane do zainstalowania i poprawnej pracy pakietu (działa to także w druga stronę – pakiety później zainstalowane wymagające danego pakietu, uniemożliwiają jego odinstalowanie), a także sugestie dotyczące współpracy z innymi pakietami.

Instalacja może odbywać się ręcznie1 przy pomocy komendy „rpm”, lub przy pomocy menadżera pakietów.

Menadżer to zestaw narzędzi służących do automatycznej instalacji, aktualizacji, konfiguracji i usuwania pakietów oprogramowania. Korzystanie z menadżera różni się od instalowania pojedynczych pakietów ręcznie tym, iż zarządca zwykle obsługuje zależności i potrafi ściągnąć z Internetu wymagane pakiety. W openSUSE standardowo do wyboru mamy:

W konsoli/trybie tekstowym

Zypper (zypper in)

yast --install

W środowisku graficznym

YaST2 zakładka „Zarządzanie oprogramowaniem”

Menu System>Konfiguracja>Instalacja oprogramowania

yast2 --install

W części pierwszej zajmę się instalacją w trybie tekstowym lub z wykorzystaniem konsoli

Komenda rpm

Do instalacji pakietów konieczne są uprawnienia administratora, używamy do tego komendy:

su

Konsola poprosi nas o podanie hasła administratora.

Aby zainstalować jakiś pakiet, używamy komendy:

cd /katalog z pakietem

rpm -i <nazwa pakietu>

Aby pojawiły nam się informacje o pakiecie oraz pasek postępu instalacji, dołączamy kolejne dwa argumenty:

rpm -ivh <nazwa pakietu>

Aby zaktualizować lub zainstalować pakiet używamy:

rpm -Uvh

Aby usunąć jakiś pakiet, używamy komendy:

rpm -e <nazwa pakietu>

Aby wymusić instalację pakietu pomimo ostrzeżeń (czasem się to przydaje) używamy parametru –force:

rpm -i <nazwa pakietu> --force

Aby wymusić usunięcie pakietu pomimo zależności (również czasami się przydaje) używamy parametru –nodeps:

rpm -e <nazwa pakietu> --nodeps

Uzyskiwanie informacji o zainstalowanych pakietach

Aby sprawdzić wersję pakietu (a przy okazji sprawdzić, czy jest zainstalowany), używamy polecenia:

rpm -q <nazwa pakietu>

Dokumentację programu można znaleźć za pomocą rpm:

rpm -qd <nazwa pakietu>

Wyświetlenie wszystkich plików danego pakietu:

rpm -ql <nazwa pakietu>

Kolejnym przydatnym poleceniem jest odbudowanie bazy pakietów rpm. Przydaje się, gdy coś się posypie. Wówczas używamy polecenia:

rpm --rebuilddb

Komendę tę warto również wydać, jeśli pakiety instalują się wyraźnie wolniej niż wcześniej – wynika to z pofragmentowania bazy z informacjami o zainstalowanych pakietach.

Dodatkowo rpm potrafi ściągnąć pakiet z internetu za pomocą wbudowanego klienta HTTP/FTP. Wystarczy podać link:

rpm -Uvh http://www.example.org/pakiet-rpm-1.0-1.rpm

Zypper

Zypper to konsolowy menedżer pakietów.

Najczęściej wykorzystywane komendy zyppepra:

zypper # wyświetli wszystkie informacje o użyciu zyppera

zypper help search # wyświetli pomoc związaną z "search", czyli wyszukiwaniem

zypper list-patches # wyświetli informację o poprawkach

zypper patch # nałoży poprawki (czyli zpaczuje system)

zypper search sqlite # wyszuka pakiety, których nazwa zawiera "sqlite"

zypper remove sqlite2 # usunie sqlite2

zypper install sqlite3 # zainstaluje sqlite3

zypper install yast* # zainstaluje wszystkie pakiety, których nazwa zawiera 'yast*'

zypper update # aktualizuje pakiety do ich najnowszych, o ile to możliwe, wersji

W skrócie:

zypper

zypper help search

zypper lp

zypper patch

zypper se sqlite

zypper rm sqlite2

zypper in sqlite3

zypper in yast*

zypper up

Repozytoria

Wyświetlenie listy repozytoriów

zypper repos

lub

zypper lr

Oraz:

zypper lr -u # wyświetli informacje o położeniu (URI) repozytorium

zypper lr -d # wyświetli dodatkowe informacje o repozytoriach

zypper lr -P # wyświetli priorytet repozytoriów i posortuje je według niego

zypper lr -e moja_lista # zapisze (wyeksportuje) repozytoria do pliku 'moja_lista.repo'

Dodawanie repozytoriów

zypper addrepo położenie_repozytorium nazwa

zypper ar położenie_repozytorium nazwa

Po dodaniu repozytoriów należy odświeżyć informację o nich za pomocą:

zypper refresh

lub

zypper ref

Klucze

Po dodaniu repozytoriów należy odświeżyć informację o dostępnych pakietach za pomocą:

zypper ref

Zwykle zostaniemy poproszeni o zaakceptowanie klucza, którym repozytorium zostało podpisane.

Usuwanie repozytoriów

zypper removerepo

lub

zypper rr

Usuwać repozytoria można przy pomocy aliasu lub numeru, którym jest ono oznaczone.

Odszukujemy repozytorium, które chcemy usunąć:

zypper lr

Aktualizacja do nowszej wersji systemu zypperem

Polecenie to rozwiązuje zależności w przypadku pakietów w różnych wersjach, porzuconych, itp. Jest idealnym rozwiązaniem podczas zmiany wersji dystrybucji. W przypadku konfliktów zależności użytkownik zostanie zapytany, jak program powinien postąpić. Typowe użycie:

zypper ref # odświeży informacje o dostępnych pakietach

zypper dup # pobierze i zainstaluje pakiety - UWAGA! zalecany, gdy trzeba zmienić dostawców pakietów

Exportowanie i importowanie listy repozytoriów

zypper repos --export

lub

zypper lr -e

Repoztoria można zapisać w postaci pliku, który można w dowolnej chwili wykorzystać lub przenieść na inną maszynę. Zapisujemy je (eksportujemy) np. do pliku moje_repozytoria.repo:

# zypper lr --export moje_repozytoria.repo

A wczytujemy ponownie (importujemy):

# zypper ar moje_repozytoria.repo

YaST

Yet Another Setup Tool (YaST) to nietylko instalator systemu operacyjnego i narzędzie konfiguracyjne, jest to również instalator oprogramowania.

Szybkie użycie:

yast -i, --install <package> [ <package> [ ... ] ]

Komenda zainstaluje pakiet rpm. Możemy użyć krótkiej nazwy (np. gvim) pakiet zostanie zainstalowany po sprawdzeniu zależności, lub podając pełną ścieżkę do pakietu rpm (np. /tmp/gvim.rpm)pakiet wówczas zostanie zainstalowany bez sprawdzania zależności .

yast --remove <package> [ <package> [ ... ] ]

Komenda usunie pakiet RPM. Podajemy nazwę pakietu (np. gvim), który zostanie usunięty po sprawdzeniu zależności.

GUI yast’a w trybie tekstowym?

Jeśli na komputerze nie został zainstalowany graficzny interfejs programu YaST nie przejmuj się. Program możesz uruchomić także w trybie tekstowym bez jakiejkolwiek utraty funkcjonalności. By uruchomić YaST w trybie tekstowym wpisz jako administrator w konsoli yast

 

su

YaST w trybie tekstowym

Konfiguracja Repozytoriów oprogramowania

W tym oknie można zarządzać repozytoriami oprogramowania:

.Repozytoria oprodramowania

Dodawanie nowego repozytorium

Aby dodać nowe repozytorium, należy przy pomocy klawiszy „Tab” i „Enter” wybrać opcję: Dodaj i określi repozytorium oprogramowania lub usługę.

Aby zainstalować pakiety z dysku CD, potrzebny jest zestaw płyt CD/DVD.

Płyty CD można skopiować na dysk twardy, a potem użyć kopii jako repozytorium. W takim przypadku, należy podać ścieżkę do miejsca gdzie znajduje się pierwsza płyta CD, np. /data1/CD1. Jeśli wszystkie płyty CD zostały skopiowane do tego jednego katalogu, wystarczy podać tylko nazwę tego katalogu.

Modyfikacja statusu repozytorium lub usługi

Aby zmienić lokalizację repozytorium, należy użyć opcji Edytuj. Aby usunąć repozytorium, należy użyć opcji Usuń. Aby odblokować lub zmienić status odświeżania repozytorium, należy zaznaczyć konkretne repozytorium z tabeli i użyć odpowiednich pól wyboru.

Priorytet repozytorium

Priorytet repozytorium jest to liczba całkowita z zakresu od 0 (najwyższy priorytet) do 200 (najniższy priorytet). Wartością domyślną jest 99. Jeśli pakiet jest dostępny w więcej niż jednym repozytorium, zostanie użyte to z wyższym priorytetem.

Zachowaj pobrane pakiety

Zaznacz tę opcję aby pozostawić pobrane pakiety w lokalnej pamięci cache, tak aby mogły zostać ponownie wykorzystane przy reinstalacji oprogramowania. W przeciwnym wypadku pakiety zostaną usunięte po zainstalowaniu.

Domyślnie lokalna pamięć cache jest przechowywana w katalogu /var/cache/zypp/packages. Lokalizację katalogu można zmienić poprzez edycję pliku /etc/zypp/zypp.conf.

Na początek, jeśli tylko maszyna, na której pracujesz posiada dostęp do sieci Internet polecam skorzystanie z Repozytoriów społeczności:

Dodawanie repozytorium

Yast automatycznie wykryje repozytorium dostępne pod wskazaną lokalizacją.

Repozytroria społeczności

Webpin

Pakietu, którego szukasz nie ma na nośniku instalacyjnym, ani w repozytoriach społeczności, możesz użyć wyszukiwarki pakietów Webpin.

Narzędzie to moduł YaST pozwalający na wyszukiwanie wśród wszystkich repozytoriów oepenSUSE Build Service(http://software.opensuse.org/search) oraz repozytoriów społeczności openSUSE(połączenie z internetem wymagane)

webpin

Instalacja pakietów

Instalacja pakietów

Konfiguracja aktualizacji

Konfiguracja aktualizacji

Moduł aktualizacji

Moduł aktualizacji

Szybki dostęp(yast --install)

Szybki dostęp(yast --install)

Przypisy:

1 skrót myślowy bo RPM Package Manager (dawniej też Red Hat Package Manager, skrót RPM) to program(menadżer) służący do zarządzania (instalacji, aktualizacji, usuwania)

Źródła:

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License

PySol w Debianie Squeeze

PySol’a nie ma w repozytorium dla Squeeze, to jednak nie problem. Możemy zainstalować go ze źródeł. Jak?

Pobieramy źródła:

wget http://sourceforge.net/projects/pysolfc/files/PySolFC/PySolFC-2.0/PySolFC-2.0.tar.bz2

Rozpakowujemy archiwum:

 tar -xvvf PySolFC-2.0.tar.bz2

Przechodzimy do katalogu:

cd ~/PySolFC-2.0

Przed instalacją musimy spełnić zależności(jako root):

apt-get install python-pygame python-tk

Pozostała już tylko instalacja PySol:

python setup.py install

Program uruchamiamy z Menu=>Gry=>PySol Fan Club Edition

PySol

Strona projektu PySol

 

MOBAC – Mobile Atlas Creator

Mobile Atlas Creator (MOBAC)

MOBAC Mobile Atlas Creator to program open source (GPL) do tworzenia atlasów offline dla urządzeń i aplikacji GPS, np. TrekBuddy, AndNav. Program jest napisany w Java, działa więc zarówno pod Windows jak i  Linux oraz Mac OS X.

Wymagania:

 • Java Runtime Environment Version 6 Update 14 (v1.6.0_14) lub nowsza
 • 512 MB RAM
 • połączenie z internetem (pobieranie map)
 • wolne miejsce na dysku

Lista wspieranych urządzeń i aplikacji:

 • AFTrack (Symbian)
 • AlpineQuest (Android)
 • AndNav (Android)
 • BackCountry Navigator (Android)
 • Big Planet Tracks SQLite format (Android)
 • CacheBox (Windows Mobile)
 • Cachewolf
 • Garmin Custom Map – KMZ (GPS handhelds)
 • Glopus (Pocket PC)
 • Google EarthGPS
 • Sport Tracker
 • Magellan RMP (GPS handhelds) & VantagePoint
 • Maplorer (Windows CE/Windows Mobile)
 • Maverick (Android)
 • Mobile Trail Explorer (J2ME) – single tiles and MTECache file
 • NaviComputer (Windows Mobile)
 • nfComPass (WinCE, WinMobile, WinXP)
 • OruxMaps (Android)
 • OsmAnd
 • Osmdroid (Android)
 • OSMtracker (Windows Mobile/Pocket PC)
 • OziExplorer (single 24bit PNG image with calibration (MAP) file
 • PathAway (Windows Mobile)
 • RMaps SQLite (Android)
 • [Nokia] Sports Tracker
 • Touratech QV (Windows software, commercial)
 • TrekBuddy (J2ME, Android)
 • TwoNav / CompeGPS
 • u-blox

Obsługiwane źródła map:

 • OpenStreetMap Mapnik
 • OpenStreetMap Osmarenderer
 • OpenStreetMap Public Transport
 • OpenStreetMap Hiking
 • OpenSeaMap
 • OpenPisteMap
 • Turaterkep (Hungary)
 • Freemap Slovakia
 • UMP-PC.pl
 • Freemap Slovakia (Car/Cycling/Hiking)
 • Moldova (point.md)
 • OSMapa-Topo (Poland)
 • New Zealand Topographic Maps
 • Chartbundle Aviation Charts (US)

Rozkład jazdy busów Brzeszcze – Oświęcim

Połączenie obsługuje firma F.T.U. KONKRET BUS Tomasz Matura Tel. 604054572

Linia Bielsko-Biała – Oświęcim, wybrane tabliczki przystankowe:

 

Przystanek
Brzeszcze Osiedle(Górnik)
Kierunek Przez Odjazdy
Oświęcim Rajsko 6:20F; 7:20F,6; 8:20F;
8:50F,6,S; 9:20F; 9:50F,6; 10:46F; 11:30F,6,S; 12:12F; 13:11F;
13:25F,6; 14:31F,6; 15:05F; 15:35F,6; 15:57F,S; 16:50F; 17:22F,6;
17:50F; 18:55F,6; 20:28F; 21:05F,S; 23:00F
Legenda: 

F- kursuje w dni robocze

6 – kursuje w soboty

S- nie kursuje od 30.06.2011 do 31.08.2011

 

Przystanek
Brzeszcze Kościół
Kierunek Przez Odjazdy
Oświęcim Rajsko 6:22F; 7:22F,6; 8:22F;
8:52F,6,S; 9:22F; 9:52F,6; 10:48F; 11:32F,6,S; 12:14F; 13:13F;
13:27F,6; 14:33F,6; 15:07F; 15:37F,6; 15:59F,S; 16:52F; 17:24F,6;
17:52F; 18:57F,6; 20:30F; 21:07F,S; 23:02F
Legenda: 

F- kursuje w dni robocze

6 – kursuje w soboty

S- nie kursuje od 30.06.2011 do 31.08.2011

Rozkład jazdy busów Brzeszcze – Bielsko-Biała

Połączenie obsługuje firma F.T.U. KONKRET BUS Tomasz Matura Tel. 604054572

Linia Oświęcim – Bielsko-Biała, wybrane tabliczki przystankowe:

Przystanek
Brzeszcze Kościół
Kierunek Przez Odjazdy
Bielsko-Biała

Wilamowice

Pisarzowice

4:56F; 6:06F,6; 6:41F; 7:01F,S; 7:36F,6; 8:06F; 9:16F; 10:16F,6,S; 10:36F; 11:06F,6,S; 11:33F; 12:21F,6,S; 13:31F; 13:46F; 14:11F,6; 15:31F,6; 15:51F; 16:31F,6; 16:56F,S; 17:41F; 18:36F; 19:41F;

Legenda:

F- kursuje w dni robocze

6 – kursuje w soboty

S- nie kursuje od 30.06.2011 do 31.08.2011

 

Przystanek
Brzeszcze Osiedle(Górnik)
Kierunek Przez Odjazdy
Bielsko-Biała

Wilamowice

Pisarzowice

4:58F; 6:08F,6; 6:43F; 7:03F,S;
7:38F,6; 8:08F; 9:18F; 10:18F,6,S;
10:38F; 11:08F,6,S; 11:35F; 12:23F,6,S; 13:33F; 13:48F; 14:13F,6;
15:33F,6; 15:53F; 16:33F,6; 16:58F,S; 17:43F; 18:38F; 19:43F;

Legenda:

F- kursuje w dni robocze

6 – kursuje w soboty

S- nie kursuje od 30.06.2011 do 31.08.2011

Debian: Dropbox w LXDE

Wymagania:

 • biblioteka C w wersji conajmniej 2.4
 • wget
 • Python 2.x ≥ 2.5
 • przeglądarka internetowa

W skrócie:

 • 1. Pobierz odpowiednią wersję:

x86

x86_64

 • 2. Rozpakuj archiwum, przejdź do folderu:  „.dropbox-dist”.
 • 3. Otwórz „dropboxd”.
 • 4. Jeśli chcesz aby dropbox uruchamiał się przy starcie to dodaj plik dropbox.desktop do „/home/użytkownik/.config/autostart” o treści

[Desktop Entry]

Name=Dropbox

GenericName=File Synchronizer

Comment=Sync your files across computers and to the web

Exec=/home/użytkownik/.dropbox-dist/dropboxd

Terminal=false

Type=Application

Icon=dropbox

Categories=Network;FileTransfer;

StartupNotify=false

Krok po kroku:

1. Otwórz terminal i przejdź do swojego katalogu domowego

cd /home/użytkownik

2. Pobierz dropbox’a

wersja 32-bit:

wget -O dropbox.tar.gz http://www.dropbox.com/download/?plat=lnx.x86

wersja 64-bit:

wget -O dropbox.tar.gz http://www.dropbox.com/download/?plat=lnx.x86_64

3. Rozpakowujemy:

tar -xvzf dropbox.tar.gz

4.Uruchamiamy  dropboxd:

~/.dropbox-dist/dropboxd

5. Autostart w LXDE

Tworzymy dropbox.desktop w „/home/użytkownik/.config/autostart”:

touch /home/użytkownik/.config/autostart/dropbox.desktop

tea /home/użytkownik/.config/autostart/dropbox.desktop*

[Desktop Entry]

Name=Dropbox

GenericName=File Synchronizer

Comment=Sync your files across computers and to the web

Exec=/home/użytkownik/.dropbox-dist/dropboxd

Terminal=false

Type=Application

Icon=dropbox

Categories=Network;FileTransfer;

StartupNotify=false

*tea to całkiem fajny edytor, ale zawsze możesz użyć innego : )

Teraz możemy włączyć/wyłączyć autostart przez
Menu=>Preferencje=>Desktop Session Setings(Ustawienia sesji)

Autostart w LXDE

Autostart bez X?

1. Autostart z wykorzystaniem init.d

Utwórz /etc/init.d/dropbox(wymaga uprawnień administratora):

touch /etc/init.d/dropbox

edytor /etc/init.d/dropbox

### BEGIN INIT INFO
# Provides: dropbox
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $network $syslog $named
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $network $syslog $named
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# X-Interactive: false
# Short-Description: dropbox service
### END INIT INFO
#!/bin/sh
# dropbox service
DROPBOX_USERS=”user1 user2″

DAEMON=.dropbox-dist/dropbox

start() {
echo „Starting dropbox…”
for dbuser in $DROPBOX_USERS; do
HOMEDIR=`getent passwd $dbuser | cut -d: -f6`
if [ -x $HOMEDIR/$DAEMON ]; then
HOME=”$HOMEDIR” start-stop-daemon -b -o -c $dbuser -S -u $dbuser -x $HOMEDIR/$DAEMON
fi
done
}

stop() {
echo „Stopping dropbox…”
for dbuser in $DROPBOX_USERS; do
HOMEDIR=`getent passwd $dbuser | cut -d: -f6`
if [ -x $HOMEDIR/$DAEMON ]; then
start-stop-daemon -o -c $dbuser -K -u $dbuser -x $HOMEDIR/$DAEMON
fi
done
}

status() {
for dbuser in $DROPBOX_USERS; do
dbpid=`pgrep -u $dbuser dropbox`
if [ -z $dbpid ] ; then
echo „dropboxd for USER $dbuser: not running.”
else
echo „dropboxd for USER $dbuser: running (pid $dbpid)”
fi
done
}

case „$1” in

start)
start
;;

stop)
stop
;;

restart|reload|force-reload)
stop
start
;;

status)
status
;;

*)
echo „Usage: /etc/init.d/dropbox {start|stop|reload|force-reload|restart|status}”
exit 1

esac

exit 0

Jeszcze tylko:

chmod +x /etc/init.d/dropbox

update-rc.d dropbox defaults

2. Autostart z wykorzystaniem “cron”

crontab -e

dodajemy wpis:

@reboot $HOME/.dropbox-dist/dropboxd

Na podstawie http://wiki.dropbox.com/TipsAndTricks/TextBasedLinuxInstall